Integy Group poskytuje služby v oblasti vývoje informačních systémů a robotické automatizace procesů.

O nás

Máme s optimalizací podnikových procesů prostřednictvím informačních systémů vyvíjených dle potřeb business uživatelů již 16-ti leté zkušenosti.
Za tu dobu jsme se podíleli na řadě úspěšných projektů jak v českém, tak v mezinárodním prostředí a naše zkušenosti pokrývají celý vývojový cyklus informačního systému. Díky zahraničním projektům jsme schopni komunikovat s našimi partnery i v anglickém a německém jazyce.

Software Development

Služby [ http://www.integygroup.cz/index.html#services ]

Systematická analýza požadavků (Requirements Engineering)

Pokrytí všech fází analýzy požadavků

 • Elicitation
 • Analysis & Negotiation
 • Documentation
 • Verification & Validation
 • Vydefinujeme s Vámi business zadání na úpravy/vytvoření Vašeho systému.
 • Požadavky na systém uvedené v Zadání rozpracujeme do podoby Specifikace.
 • Ověříme, že požadavky jsou kompletní a srozumitelné pro všechny účastníky.

Řízení požadavků

 • Requirements Management
 • Řídíme požadavky prostřednictvím jejich posuzování, schvalování a prioritizace, aby bylo zřejmé, co zlepšovat, co vyvíjet a co utlumovat.

Zajištění návazností na ostatní aktivity při implementaci

V navazujících fázích realizace komunikujeme s ostatními zúčastněnými stranami, např.:

 • při řešení nejasností v zadání,
 • při zaškolení uživatelů,
 • při spolupráci s testovacím teamem.

Robotická automatizace procesů (RPA - Robot Process Automation)

Realizace robotů

 • Process Analysis
 • Robots Implementation
 • Operation & Monitoring
 • Optimalization
 • Ověříme, které procesy lze a má smysl automatizovat.
 • Vytvoříme roboty, kteří budou vybrané procesy provádět.
 • Zajistíme, aby roboti makali a neflákali se.
 • Pomůžeme vám s vylepšováním robotů (dostat se od T-101 k T-1000)

Podpůrné činnosti

 • Training
 • RPA Integration into Organization
 • RPA Center of Excellence
 • Vyškolíme vaše lidi (IT/Business), aby mohli převzít RPA (vytvářet, parametrizovat a spravovat roboty a RPA infrastrukturu).
 • Integrujeme RPA do procesů společnosti (vazba na vývoj ostatního softwaru a na obecné změny v procesech.
 • Pomůžeme vám vybudovat RPA centrum sdílených služeb.

Poradenstvi v oblasti vývoje SW (SW Consulting)

Zavedení metodiky vývoje SW

 • Nastavíme u Vás procesy nutné pro efektivní vývoj SW.
 • Zaškolíme Vaše zaměstnance, aby se při vývoji SW nebyli ztraceni a věděli, co se od nich očekává.

Systémová podpora pro Změnový management/ Správu požadavků

 • Poskytneme Vám nástroje na Změnový management/Správu požadavků

Systémová podpora pro Projektový management

 • Poskytneme Vám nástroje na Změnový management/Správu požadavků

Projektový management (Project management)

Řízení projektů a teamů

 • Zajistíme projektové řízení pří implementaci informačního systému.

Změnový management (Change Management)

Řízení změnových požadavků

 • Řídíme pro Vás celý životní cyklus Požadavku na změnu a to od jeho identifikace a zaevidování přes analýzu dopadu a rozhodnutí o změně až po její propagaci do ostatních aktivit a artefaktů (zadávací dokumentace, projektový plán, implementace, testování, …)

Zajišťování kvality (Quality Assurance)

Quality Assurance

 • Dohlížíme, aby produkt byl vytvářen tak, že jeho jednotlivé části budou mít odpovídající kvalitu, která byla určena => cílem je: dělat správnou věc správně.

Řízení testování

 • Test Management

Zajišťujeme všechny aktivity spojené s ověřením, že výsledek je takový, jaký měl být:

 • plánování, koordinace a vyhodnocování testování
 • definice testovacích požadavků a scénářů
 • provádění vlastního testování

Dokumentace informačních systémů

Dokumentování systémů

 • Navrhneme pro Vás vhodnou strukturu dokumentace.
 • Zdokumentujeme Váš informační systém.

Systémová podpora dokumentace

 • Poskytneme Vám nástroje na správu dokumentace.

Automatizace procesů

Camunda

 • Na open-source platformě Camunda zautomatizujeme Vaše procesy.

Reference [ http://www.integygroup.cz ]


Zástupování business uživatelů z dceříných pojišťoven vůči centrálnímu IT oddělení při vývoji modelovacího nástroje pro definování pojistných produktů v SAP. Prování ad-hoc analýz v oddělení Mezinárodních procesů a metod (Vídeň).


Podpora business uživadatelů při tvorbě zadání na úpravy Provizního systému České pojišťovny. Analýza těchto požadavků a identifikace jejich dopadů na okolní systémy. Součinnost při navazujících aktivitách (např. implementace, testování, zaškolení uživatelů, vytváření různých typů dokumentace, ...).


Zajišťování poradenství v oblasti Vývoje informačních systémů. Rozpracování business zadání do podoby funkčních specifikací. Integrace procesů a systémů s externí pojišťovnou ( => možnost poskytovat nový produkt "Pojištění úvěru").


Zanalyzování procesů spojených s věrnostním programem a následné vytvoření funkční specifikace nového modulu pro tento program. Sestavení katalogu testovacích požadavků pro ověření správné implementace při uživatelském akceptačním testování.


Podpora při zavádění metodiky vývoje software (RUP - Rational Unified Process) do Komerční banky.


Návrh automatizovaného testování pobočkového systému České spořitelny, implementace těchto testů a jejich exekuce.